ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
601 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
926
09 ธ.ค. 2552
602 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
886
09 ธ.ค. 2552
603 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
930
27 พ.ย. 2552
604 แนวทางปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
3275
23 พ.ย. 2552
605 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
936
20 พ.ย. 2552
606 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง เรื่อง ให้ยื่นแบบ ภ.ป.1 (แบบแสดงรายการภาษีป้าย) ประจำปี พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
1092
20 พ.ย. 2552
607 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ ดาวน์โหลดเอกสาร
888
20 พ.ย. 2552
608 สำรวจข้อมูลรายรับ – รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
1017
11 พ.ย. 2552
609 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ครั้งแรกวันที่ 8 ตุลาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
895
20 ต.ค. 2552
610 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
944
29 ก.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| 61 |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72