ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
611 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
900
25 ก.ค. 2552
612 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
824
25 ก.ค. 2552
613 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
909
23 ก.ค. 2552
614 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
838
23 ก.ค. 2552
615 ประกาศ รายงานการจัดทำงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
1043
10 ก.ค. 2552
616 ประกาศ รายงานการจัดทำงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
924
10 ก.ค. 2552
617 เรื่อง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553 - 2555) ดาวน์โหลดเอกสาร
856
01 ก.ค. 2552
618 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2553 - 2555 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
906
30 มิ.ย. 2552
619 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
905
23 มิ.ย. 2552
620 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
852
18 มิ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| 62 |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72