ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
631 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
991
03 เม.ย. 2552
632 ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
853
30 มี.ค. 2552
633 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
887
26 มี.ค. 2552
634 กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
920
26 มี.ค. 2552
635 เรื่อง งานช่วยเหลือสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
975
24 มี.ค. 2552
636 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
893
17 มี.ค. 2552
637 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
849
17 มี.ค. 2552
638 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1002
06 มี.ค. 2552
639 ประชาสัมพันธ์โครงการกีฬา อบต.ฉวาง เกมส์ ประจำปี 2552
940
03 มี.ค. 2552
640 รับรองรายงานการประชุมสภาอบต. ฉวาง สมัยที่ 4 ครั้งที่1/2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
843
10 ก.พ. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| 64 |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72