ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
671 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
1002
03 เม.ย. 2552
672 ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
864
30 มี.ค. 2552
673 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
898
26 มี.ค. 2552
674 กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
929
26 มี.ค. 2552
675 เรื่อง งานช่วยเหลือสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
985
24 มี.ค. 2552
676 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
904
17 มี.ค. 2552
677 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
859
17 มี.ค. 2552
678 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1013
06 มี.ค. 2552
679 ประชาสัมพันธ์โครงการกีฬา อบต.ฉวาง เกมส์ ประจำปี 2552
950
03 มี.ค. 2552
680 รับรองรายงานการประชุมสภาอบต. ฉวาง สมัยที่ 4 ครั้งที่1/2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
853
10 ก.พ. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| 68 |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76