ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
07 ต.ค. 2564
62 ประกาาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง สรุปผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลปากนน้ำฉวาง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
01 ต.ค. 2564
63 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
50
28 ก.ย. 2564
64 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
20 ก.ย. 2564
65 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
20 ก.ย. 2564
66 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
30 ส.ค. 2564
67 วิธีตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรัฐ-สวัสดิการสังคมทางออนไลน์ เช็กง่ายจากบัตรประชาชน
10
22 ส.ค. 2564
68 ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
71
20 ส.ค. 2564
69 การจัดการขยะติดเชื้อชุมชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์โควิด-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
10 ส.ค. 2564
70 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
06 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72