ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
701 เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินอบต.ฉวางประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
906
04 ธ.ค. 2551
702 เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินอบต.ฉวางประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
1253
04 ธ.ค. 2551
703 มอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
853
03 ธ.ค. 2551
704 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
843
06 ต.ค. 2551
705 การจัดประเพณีลากพระทางน้ำและแข่งขันเรือยาวประจำปีพุทธศักราช 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
1042
01 ต.ค. 2551
706 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
834
01 ก.ย. 2551
707 เรื่อง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552-2554) ดาวน์โหลดเอกสาร
854
27 มิ.ย. 2551
708 ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
884
13 มิ.ย. 2551
709 เรื่อง รายงานงบการเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร
897
06 มิ.ย. 2551
710 การจัดทำรายงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม 2551) ดาวน์โหลดเอกสาร
880
12 เม.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| 71 |72| |73| |74| |75| |76