ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
711 การจัดทำรายงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม 2551) ดาวน์โหลดเอกสาร
856
12 เม.ย. 2551
712 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
920
08 เม.ย. 2551
713 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
908
02 เม.ย. 2551
714 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
866
07 ก.พ. 2551
715 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ดาวน์โหลดเอกสาร
2374
25 ม.ค. 2551
716 ประชาสัมพันธ์ งบประจำปี 2550 อบต.ฉวาง จ.นครศรีฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
946
20 ธ.ค. 2550
717 ประชาสัมพันธ์ งบประจำปี 2550 อบต.ฉวาง จ.นครศรีฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
874
20 ธ.ค. 2550
718 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
873
18 ธ.ค. 2550
719 ภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
880
18 ธ.ค. 2550
720 ภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
885
18 ธ.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| 72 |73| |74| |75| |76