ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
29 ก.ค. 2564
72 คำสั่งเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
20 ก.ค. 2564
73 แนะนำแอปพลิเคชั่น DLA แอพพลิเคชั่นเพื่อการติดต่อสื่อสารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
10
20 ก.ค. 2564
74 ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะด้วย 3R ดาวน์โหลดเอกสาร
71
15 ก.ค. 2564
75 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง ขอความร่วมมือองค์กรและสถานประกอบการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
15 ก.ค. 2564
76 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
272
07 ก.ค. 2564
77 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 3 (1 ตค 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
135
07 ก.ค. 2564
78 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
02 ก.ค. 2564
79 ยาเสพติดทำลายชีวิตคุณและคนที่คุณรัก ดาวน์โหลดเอกสาร
40
18 มิ.ย. 2564
80 ประชาสัมพันธ์เรื่องใกล้จะหมดระยะเวลาในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
156
11 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72