ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
07 มิ.ย. 2564
82 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
01 มิ.ย. 2564
83 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
31 พ.ค. 2564
84 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
13 พ.ค. 2564
85 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
11 พ.ค. 2564
86 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
11 พ.ค. 2564
87 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
20 เม.ย. 2564
88 ประกาศรณรงค์การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประหยัดการใช้น้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
19 เม.ย. 2564
89 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
162
09 เม.ย. 2564
90 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
07 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72