ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.76-006 สายศาลาแดง - สนามฟุตบอล หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
16 ก.ย. 2563
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างราน ตัดตกแต่งกิ่งไม้ ตัดไม้ พร้อมนำไปทิ้ง ปรับสถานที่และเปลี่ยนกระเบื้ยง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
18 ส.ค. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดมุ้งลวดประตู หน้าต่าง และช่องลม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
17 ส.ค. 2563
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกั้นระยะห่างป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
14 ส.ค. 2563
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมุ่ที่ 8 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
21
31 ก.ค. 2563
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนโคกไม้แดง-บ่อขยะ หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
23
31 ก.ค. 2563
7 ประกาศดำเนินการจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
35
29 ก.ค. 2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการรื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถมหินหลังท่อระบายน้ำ ถนนสายแหลมยูง-ควนเถี๊ยะ หมู่ที่ 7 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
23
29 ก.ค. 2563
9 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่องกำหนดวันตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.76-001 สายวัดวังม่วง - บ้านแหลมยูง หมู่ที่ 5 ตำบลฉวาง จำนวน 2 ช่วง พื้น ดาวน์โหลดเอกสาร
33
20 ก.ค. 2563
10 ประกาศ เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
20 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73