ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ้ด้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
27 เม.ย. 2565
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่่น นศ.ถ. 76-011 สายบ่อขยะ ม.8 ต.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
19 เม.ย. 2565
3 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ่อขยะ หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
29 มี.ค. 2565
4 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.ถ.76-011 สายบ่อขยะ หมู่ที่8 ตำบลฉวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
40
29 มี.ค. 2565
5 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ่อขยะ ม. 8 ต. ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
23 มี.ค. 2565
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
122
27 ม.ค. 2565
7 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
27 ธ.ค. 2564
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
146
29 พ.ย. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกบ้านนายสมพงษ์ บุญมาก-จดเขตตำบลจันดี หมู่ที่ 6 ต.ฉวาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.76-013 เริ่มต้น กม. 0+000 - 0+165 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
26 ต.ค. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกบ้านนายสมพงษ์ บุญมาก-จดเขตตำบลจันดี หมู่ที่ 6 ต.ฉวาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.76-013 เริ่มต้น กม. 0+165 - 0+345 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
25 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79