ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
04 พ.ย. 2562
112 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง กำหนดวันตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.76-001 สายวัดวังม่วง - บ้านแหลมยูง หมู่ที่ 7 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
650
18 ต.ค. 2562
113 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามไตรมาศ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 2562 ปีงบประมาณ 2562 (รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) ดาวน์โหลดเอกสาร
660
01 ต.ค. 2562
114 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
619
01 ต.ค. 2562
115 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง กำหนดวันตรวจการจ้าง โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปีเป็นแหล่งท่องเที่ยว เอกลักษณ์พื้นถิ่น งวดที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
656
19 ก.ย. 2562
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหัวสายหนาม - ไสหนาม หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
657
29 ส.ค. 2562
117 ประกาศดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวสายหนาม - ไสเทียม หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศณีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
664
28 ส.ค. 2562
118 ประกาศดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายป้าย ว. - บ้านนายปราณี เสนารัตน์ หมู่ที่ 6 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
664
23 ส.ค. 2562
119 ประกาศดำเนินการจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาแดง หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
651
23 ส.ค. 2562
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านนายสมพงษ์ บุญมาก หมู่ที่ 6 เขตตำบลไส้หร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
648
22 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79