ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงานตั้งแต่เดือนมกราคม- มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
643
28 ธ.ค. 2561
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
649
28 ธ.ค. 2561
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันสำหรับให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการประจำเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
658
27 ธ.ค. 2561
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพันธ์ไม้และดินสำหรับรองก้นหลุม ตามโครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญ (กิจกรรม ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่น่ใส่ในสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
639
17 ธ.ค. 2561
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรั่วไม้ไผ่พร้อมขุดหลุม และตัดหญ้าสองข้างทางที่ปลูกพันธุ์ไม้ ตามโครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญ (กิจกรรม ๑อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ในสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
645
17 ธ.ค. 2561
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายโฟมบอร์ดประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้งโดยใช้แกนไม้เนื้อแข็งตามโครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญ (กิจกรรม “1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม”) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
640
17 ธ.ค. 2561
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๑-๐๐๑๑, ๔๑๖-๕๓-๐๐๑๕(๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
640
04 ธ.ค. 2561
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดสถานที่เรื่องในโอกาศวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
642
30 พ.ย. 2561
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงไม้ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
632
28 พ.ย. 2561
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
638
28 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79