ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกบ้านนายสมพงษ์ บุญมาก-จดเขตตำบลจันดี หมู่ที่ 6 ต.ฉวาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.76-013 เริ่มต้น กม. 0+345 - 0+800 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
25 ต.ค. 2564
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายปากน้ำ-วังพอ หมู่ที่ 7 ตำบลฉวาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.76-008 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
25 ต.ค. 2564
13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่่น นศ.ถ. 76-008 สายปากน้ำ -วังพอ หมู่่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
13 ก.ย. 2564
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่่น นศ.ถ. 76-013 สายสามแยกบ้านนายสมพงษ์ บุญมาก-จดเขตตำบลจันดี กม.0+000 ถึง 0+165 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
13 ก.ย. 2564
15 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่่น นศ.ถ. 76-013 สายสามแยกบ้านนายสมพงษ์ บุญมาก-จดเขตตำบลจันดี กม.0+165 ถึง 0+345 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
13 ก.ย. 2564
16 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่่น นศ.ถ. 76-013 สายสามแยกบ้านนายสมพงษ์ บุญมาก-จดเขตตำบลจันดี กม.0+345 ถึง 0+800 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
13 ก.ย. 2564
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสมศักดิ์ โสมล จด บ้านนายพ่วง สวนจันทร์ หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
120
07 ก.ย. 2564
18 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
07 ก.ย. 2564
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหัวสะพานพุทธดำเนิน หมู่ที่ 4 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
113
02 ก.ย. 2564
20 ประกาศราคากลาง โครงการก่องสร้างถนน คสล. สายหัวสะพานพุทธดำเนิน หมู่ที่ 4 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
113
25 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79