ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
638
20 พ.ย. 2561
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
637
20 พ.ย. 2561
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อขาตั้งพวงมาลา เพื่อใช้ในงานรัฐพิธีของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
629
07 พ.ย. 2561
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อฝ่ารองนั่ง เพื่อใช้แทนอันเดิมที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
641
07 พ.ย. 2561
195 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
638
31 ต.ค. 2561
196 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.76-001 สายวัดวังม่วง-บ้านแหลมยูง หมู่ที่ 7 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
646
30 ต.ค. 2561
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
635
29 ต.ค. 2561
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถส่วนกลางในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
631
29 ต.ค. 2561
199 จัดซื้อถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขันเป็นประกาศเกียรติคุณตามโครงการการจัดงานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือยาววันออกพรรษาประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
632
22 ต.ค. 2561
200 จ้างตกแต่งเวทีและพิธีแห่ถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ตามโครงการจัดงานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือยาววันออกพรรษาชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
634
22 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79