ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมประดับผ้า ตามโครงการจัดงานประเพณีลากพระและแข่งขังเรือยาววันออกพรรษาชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
641
22 ต.ค. 2561
202 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และจ้างเหมาบริการปัก- เก็บปักธงตราสัญลักษณ์ และธงชาติตามโครงการจัดงานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือยาววันออกพรรษา ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
643
22 ต.ค. 2561
203 :ซื้อ/จัดจ้างทำอาหารว่าง อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้มาร่วมกิจกรรมและอาหารและอุปกรณ์สำหรับพิธีทางศาสนาและสมโภชฯ ตามโครงการจัดงานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือยาววันออกพรรษา ชิงถ้วยรางวัลพระราชทา ดาวน์โหลดเอกสาร
633
22 ต.ค. 2561
204 ประการศผูชนะการเสนราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ตามโครงการจัดงานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือยาววันออกพรรษา ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
632
22 ต.ค. 2561
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณงานทั้ง 2 ฝั่งคลอง ตามโครงการจัดงานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือยาววันออกพรรษาชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯครั้งที่6 ประจำปี 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
646
22 ต.ค. 2561
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์และอัดสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือยาววันออกพรรษา ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
644
22 ต.ค. 2561
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ รูปพระฉายาลักษณ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี เพื่อใช้ตามโครงการจัดงานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือยาววันออกพรรษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งท ดาวน์โหลดเอกสาร
647
22 ต.ค. 2561
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลางานรัฐพิธีวันปิยมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
629
19 ต.ค. 2561
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้า กิ่งไม้ ถางป่า และล้มก่อไผ่ บริเวณหมู่ที่ ๔,๕,๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
631
08 ต.ค. 2561
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารขอความเห็นชอบปรังปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 - 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
643
08 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79