ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศจัดจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม 2561 - 6 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
638
05 ต.ค. 2561
212 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน (ปปช.07) ดาวน์โหลดเอกสาร
629
05 ต.ค. 2561
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
627
05 ต.ค. 2561
214 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการพื้นที่เว็บไซต์บริการปรับปรุงข้อมูลและขอจะทะเบียนต่ออายุเว็บไซต์ www.PAKNAMCHAWANG.GO.TH ประจำปีงบประมาณจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
620
01 ต.ค. 2561
215 ประกาศผู้ชนะการเสนาราคา จ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย และกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
626
01 ต.ค. 2561
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย และกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง (วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
623
01 ต.ค. 2561
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงานตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
625
01 ต.ค. 2561
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถส่วนกลางในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
629
01 ต.ค. 2561
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
622
01 ต.ค. 2561
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
629
01 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79