ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓,๔,๕,๖,๗ และหมู่ที ๘ ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ ๑ เดืนอตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉ ดาวน์โหลดเอกสาร
626
01 ต.ค. 2561
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓,๔,๕,๖,๗ และหมู่ที่ ๘ ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเ ดาวน์โหลดเอกสาร
634
01 ต.ค. 2561
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กว ๑๔๘๐ นครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
641
01 ต.ค. 2561
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันสำหรับให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการประจำเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
642
01 ต.ค. 2561
225 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.76-001 สายวัดวังม่วง-บ้านแหลมยูง หมู่ที่ 7 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
637
28 ก.ย. 2561
226 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.76-001 สายวัดวังม่วง-บ้านแหลมยูง ห ดาวน์โหลดเอกสาร
640
28 ก.ย. 2561
227 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
654
28 ก.ย. 2561
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
637
25 ก.ย. 2561
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
642
24 ก.ย. 2561
230 ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเอกลักษณ์พื้นที่โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
645
21 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79