ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
644
20 ก.ย. 2561
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
644
18 ก.ย. 2561
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
641
07 ก.ย. 2561
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
642
07 ก.ย. 2561
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
644
07 ก.ย. 2561
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 100X100 เมตร จำนวน 100 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
643
07 ก.ย. 2561
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์โทรทัศน์และปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
637
07 ก.ย. 2561
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์002 - 61 - 0001 หมายเลขทะเบียน กว1480 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
632
06 ก.ย. 2561
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
649
03 ก.ย. 2561
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง หมายเลขครุภัณฑ์ 416 - 60 - 0046 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
641
28 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79