ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 - 57 - 0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
644
28 ส.ค. 2561
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ (รถตัดหน้าขุดหลัง) หมายเลขทะเบียน ตค๓๖๓๗ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
646
28 ส.ค. 2561
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยซ่อมแซมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ, ดูแลบำรุ่งรักษาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
638
28 ส.ค. 2561
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓,๔,๕,๖,๗และหมู่ที่ ๘ ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
639
28 ส.ค. 2561
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓,๔,๕,๖,๗และหมู่ที ๘ ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
642
28 ส.ค. 2561
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
647
28 ส.ค. 2561
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำเดือนกันายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
656
28 ส.ค. 2561
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
640
28 ส.ค. 2561
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะและวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
631
28 ส.ค. 2561
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการคัดแยกขยะรีไซเคิล และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
640
28 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79