ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสมุดคู่มือบันทึกกิจกรรม, จัดจ้างทำสมุดธนาคาร, จัดจ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
633
28 ส.ค. 2561
252 ประการศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไม้ธนาคารขยะ, จัดจ้างทำกล่างใส่ขยะ, จัดจ้างทำกล่องรับขยะอันตราย ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
647
28 ส.ค. 2561
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์รายงานผลโครงการประเพณีลากพระและแข่งขันเรือยาววันออกพรรษา ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ จำนวน ๑๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
634
28 ส.ค. 2561
254 ประการศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
640
23 ส.ค. 2561
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
645
23 ส.ค. 2561
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
632
23 ส.ค. 2561
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองในการเรียกประชุม สภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
646
22 ส.ค. 2561
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างกำจัดผึ้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
640
20 ส.ค. 2561
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองในการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
638
10 ส.ค. 2561
260 ประการศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
628
08 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79