ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศ วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแหลมยูง - ควนเถี๊ยะ ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
27 ก.ค. 2564
22 ประกาศ วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งกรวด - ควนสูง ม.7, 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
27 ก.ค. 2564
23 ประกาศ วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมและติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
114
15 ก.ค. 2564
24 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 2564 - มิ.ย. 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
120
12 ก.ค. 2564
25 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
09 มิ.ย. 2564
26 ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปากน้ำ - วังพอ หมู่ที่ 7 ต.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
129
08 มิ.ย. 2564
27 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนนังสือ ประจำไตรมาศที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
151
23 เม.ย. 2564
28 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
23 เม.ย. 2564
29 ประกาษผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งกรวด- ควนสูง หมู่ที่ 7,8 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
179
23 มี.ค. 2564
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งกรวด - ควนสูง หมู่ที่ 7,8 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
181
11 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79