ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ประกาศจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (ครั้งที่2) ตั้งแต่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561-2 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
639
25 มิ.ย. 2561
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
641
22 มิ.ย. 2561
293 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
642
21 มิ.ย. 2561
294 ประกาศจัดจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
637
21 มิ.ย. 2561
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
637
21 มิ.ย. 2561
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
639
20 มิ.ย. 2561
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ โครงเหล็ก พร้อมติดตั้งตามโครงการรณรงค์คนปากน้ำฉวางสวมหมวกนิรภัย 100% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
643
19 มิ.ย. 2561
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่ พร้อมติดต้ัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
640
19 มิ.ย. 2561
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
639
07 มิ.ย. 2561
300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
634
04 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79