ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
639
28 พ.ค. 2561
302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถส่วนกลางในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
638
28 พ.ค. 2561
303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนกงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
637
28 พ.ค. 2561
304 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
639
28 พ.ค. 2561
305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จั้ดจ้างทำป้ายไวนิล,ป้ายอะคริลิค,โปสเตอร์, แผ่นพับ,คู่มือประชาชน,เอกสารประกอบการฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
653
28 พ.ค. 2561
306 ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของที่ระลึกเพื่อมอบให้สถานที่ศึกษาดูงาน ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
637
28 พ.ค. 2561
307 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
647
25 พ.ค. 2561
308 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
636
25 พ.ค. 2561
309 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
644
25 พ.ค. 2561
310 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
642
25 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79