ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 กระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรดลิก (เครนสลิง) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
640
24 เม.ย. 2561
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
639
23 เม.ย. 2561
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
639
23 เม.ย. 2561
334 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน๓,๔,๕,๖,๗ และหมู่ที่๘ ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
642
23 เม.ย. 2561
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓,๔,๕,๖,๗ และหมู่ที่ ๘ ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
637
23 เม.ย. 2561
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยซ่อมแซวมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ,ดูแลบำรุ่งรักษาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
631
23 เม.ย. 2561
337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81 - 9413 นครศรีธรรมราช หมายเลขครุภัณฑ์ 003 - 50 - 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
641
20 เม.ย. 2561
338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
633
18 เม.ย. 2561
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอรา จัดซื้อวัสดุดอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
640
18 เม.ย. 2561
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
642
18 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79