ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะทุ่งโคกแม่คาด ดาวน์โหลดเอกสาร
646
04 เม.ย. 2561
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง“ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561” ดาวน์โหลดเอกสาร
640
02 เม.ย. 2561
343 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ตามโครงปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง “ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ดาวน์โหลดเอกสาร
639
02 เม.ย. 2561
344 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดงานประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
637
02 เม.ย. 2561
345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อดอกไม้สดพร้อมโอเอซิสสำหรับตกแต่งบริเวณงาน ตามโครงการจัดงานประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
644
02 เม.ย. 2561
346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้พร้อมประดับผ้า และติดต้ังเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
640
02 เม.ย. 2561
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
646
29 มี.ค. 2561
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางา ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
669
29 มี.ค. 2561
349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
644
29 มี.ค. 2561
350 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
646
28 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79