ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะทุ่งโคกแม่คาด ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
651
27 มี.ค. 2561
352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยซ่อมแซมติดต้้งไฟฟ้าสาธารณะ, ดูแลบำรุ่งรักษาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
639
27 มี.ค. 2561
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
651
27 มี.ค. 2561
354 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
644
27 มี.ค. 2561
355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย และกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง (ตั้งแต่วันที ๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
649
27 มี.ค. 2561
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย และกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
644
27 มี.ค. 2561
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (เดือนเมษายน - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑) ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพ ดาวน์โหลดเอกสาร
643
27 มี.ค. 2561
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูภาคสนาม ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเ ดาวน์โหลดเอกสาร
640
27 มี.ค. 2561
359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง เต็นท์ โตีะ เก้าอี้ ผ้าคลุมโตีะ ตามโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
642
22 มี.ค. 2561
360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
640
22 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79