ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเหมาผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลปากน้่ำฉวาง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
663
22 ก.พ. 2561
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเหมาผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลปากน้่ำฉวาง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
640
22 ก.พ. 2561
383 ประกาผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบรการผู้ช่วยซ่อมแซมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ, ดูแลบำรุงรักษาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
645
21 ก.พ. 2561
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองในการ เรียกประชุม สภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
645
21 ก.พ. 2561
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมเพิ่มพูน ดาวน์โหลดเอกสาร
653
19 ก.พ. 2561
386 ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของสมนาคุณ เพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
659
19 ก.พ. 2561
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายหัวสะพานพุทธดำเนิน หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 3 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช (เงินสะสมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
644
15 ก.พ. 2561
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมคอสะพานคุดด้วน หมู่ที่ 6 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
640
15 ก.พ. 2561
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก) ดาวน์โหลดเอกสาร
654
14 ก.พ. 2561
390 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
648
14 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79