ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
643
13 ก.พ. 2561
392 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายคอกช้าง-คลองชด (ต่อเนื่องจากสภาพเดิม) ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
644
12 ก.พ. 2561
393 ประกาศจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายหัวสะพานพุทธดำเนิน หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 3 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช (เงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
636
12 ก.พ. 2561
394 ประกาศจัดจ้างโครงการซ่อมแซมคอสะพานคุดด้วน หมู่ที่ 6 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
647
12 ก.พ. 2561
395 ประกาศราคากลาง/ปปช.01โครงการซ่อมแซมคอสะพานคุดด้วน หมู่ที่ 6 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
644
07 ก.พ. 2561
396 ประกาศราคากลาง/ปปช.01 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายหัวสะพานพุทธดำเนิน หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 3 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
647
07 ก.พ. 2561
397 ประกาศกำหนดวันตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง จำนวน 18 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
650
06 ก.พ. 2561
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบุกเบิกถนนสายสวนนายลอย-บ้านแหลมยูง หมู่ที่ 7 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
720
25 ม.ค. 2561
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนสายคอกช้าง-คลองชด (ต่อเนื่องจากสภาพเดิม) หมู่ที่ 8 ต.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
642
25 ม.ค. 2561
400 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรคและราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายคอกช้าง-คลองชด (ต่อเนื่องจากสภาพเดิม) ม.8 ต.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
642
24 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79