ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
645
22 ม.ค. 2561
412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
652
22 ม.ค. 2561
413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และภาคีเครือข่ายชุมชนเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจา ดาวน์โหลดเอกสาร
635
22 ม.ค. 2561
414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหารและสมาชิกเทศบาล พนักงานเทศบาล และภาคีเครือข่ายในชุมชนเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ ดาวน์โหลดเอกสาร
647
22 ม.ค. 2561
415 ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อป้ายชื่อ เพื่อใช้ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล และภาคีเครือข่ายชุมชนเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
652
22 ม.ค. 2561
416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
651
22 ม.ค. 2561
417 ประกาศผลชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
664
12 ม.ค. 2561
418 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
647
10 ม.ค. 2561
419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ผ้าคลุมโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
651
08 ม.ค. 2561
420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงคื หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๙๙๐ นครศรีธรรมราช หมายเลขครุภัณธ์ ๐๐๓-๕๐-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
640
08 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79