ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
647
08 ม.ค. 2561
422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และของรางวัลสำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
649
08 ม.ค. 2561
423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
654
08 ม.ค. 2561
424 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม, น้ำแข็ง สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
647
08 ม.ค. 2561
425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เรือพาย หมายเลขครุภัณฑ์ 015 - 51 - 0001 ดาวน์โหลดเอกสาร
642
29 ธ.ค. 2560
426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
641
26 ธ.ค. 2560
427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝงอยและกำจัดสิ่งปฎิกูลมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
666
26 ธ.ค. 2560
428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอยและกำจัดสิ่งปฎิกูลมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
645
26 ธ.ค. 2560
429 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
650
26 ธ.ค. 2560
430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
637
26 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| 43 |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79