ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
441 ประกาผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กณ ๓๘๒๓ นศ.หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๔-๔๗-๐๐๐๒โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
645
25 ธ.ค. 2560
442 ประกาศผู้ชนะการเสนอรา จ้างเหมาผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
628
25 ธ.ค. 2560
443 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคมจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานเพื่อทำการจดมาตรวัดน้ำประปาเก็บเงินค่าน้ำประปาฯ ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
636
25 ธ.ค. 2560
444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดต้ังเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้และติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
639
25 ธ.ค. 2560
445 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ตามโครงการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง“ในการป้องกันและ ดาวน์โหลดเอกสาร
640
25 ธ.ค. 2560
446 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังพลาสติก เพื่อนำมารองรับขยะอันตรายของชุมชนในเขตพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
633
25 ธ.ค. 2560
447 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
631
25 ธ.ค. 2560
448 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเกาะลางสาด ดาวน์โหลดเอกสาร
633
22 ธ.ค. 2560
449 ประกาศผลชนะการเสนอราคาจ้างทำปฎิทินแบบตั้งโต๊ะ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
645
20 ธ.ค. 2560
450 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงไม้ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมติดต้ัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
640
18 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| 45 |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79