ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
451 ประกาศผลชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประประหมู่บ้านหอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม. รูปทรงถ้วยแชมเปญ ม.8 บ้านคอกช้าง (เงินอุดหนุน งบ 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
654
13 ธ.ค. 2560
452 ประกาศผลชนะการเสนอราคาประกอวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ความจะ 30 ลบ.ม. ม.8 บ้านเกาะลังสาด ดาวน์โหลดเอกสาร
646
12 ธ.ค. 2560
453 ประกาศผลชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประประหมู่บ้านแบบบาดาล ความจุ 30 ลบ.ม. ม.7 บ้านแหลมยูง ดาวน์โหลดเอกสาร
641
12 ธ.ค. 2560
454 ประกาศตรวจการจ้างโครงการบริหารจัดการขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
645
08 ธ.ค. 2560
455 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้อถุงยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
647
01 ธ.ค. 2560
456 ประกาศผลชนะการเสนอราคาถุงยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
641
01 ธ.ค. 2560
457 ประกาศผลชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเต็นท์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยธรรมชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
640
30 พ.ย. 2560
458 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อทำการจดมาตรวัดน้ำประปา เก็บเงิน ค่าน้ำประปา ออกใบเสร็จและเก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลอฝอย ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
635
28 พ.ย. 2560
459 ประกาศผู้ชนะการเสนอรา จ้างเหมาผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
625
28 พ.ย. 2560
460 ประกาศผู้ชนะการเสนอรา จ้างเหมาผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
634
28 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| 46 |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79