ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
461 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
638
28 พ.ย. 2560
462 ประกาผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบรการผู้ช่วยซ่อมแซมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ, ดูแลบำรุงรักษาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐โดยวิธีเฉพาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
630
28 พ.ย. 2560
463 ประกาศผู้ชนะการเสินราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้กับรถส่วนกลางในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
624
28 พ.ย. 2560
464 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
634
28 พ.ย. 2560
465 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ม.7 บ้านแหลมยูง ต.ฉวาง อ.ฉวาง (อุดหนุน 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
664
23 พ.ย. 2560
466 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ม.8 บ้านเกาะลังสาด ต.ฉวาง อ.ฉวาง (งบอุดหนุน 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
650
23 พ.ย. 2560
467 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านหอถังสูง ม.8 บ้านคอกช้าง ต.ฉวาง อ.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
636
23 พ.ย. 2560
468 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างโครงการขุดเจาะบาดาล บริเวณบ่อขยะ หมู่ที่ 8 ต.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
641
20 พ.ย. 2560
469 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ึ 7 บ้านแหลมยูง ดาวน์โหลดเอกสาร
628
17 พ.ย. 2560
470 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ึ 8 บ้านเกาะลังสาด ดาวน์โหลดเอกสาร
636
17 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| 47 |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79