ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
471 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรคและราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 8 บ้านคอกช้าง (อุดหนุน 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
632
17 พ.ย. 2560
472 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริหารจัดการกำจัดขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
616
16 พ.ย. 2560
473 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
636
15 พ.ย. 2560
474 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561(เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
636
15 พ.ย. 2560
475 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการกำจัดขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
641
13 พ.ย. 2560
476 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรคและราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
641
03 พ.ย. 2560
477 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
636
03 พ.ย. 2560
478 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
640
02 พ.ย. 2560
479 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
635
02 พ.ย. 2560
480 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
637
01 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| 48 |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79