ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
481 ประกาศรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (คตง.) ดาวน์โหลดเอกสาร
634
01 พ.ย. 2560
482 ประกาศแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (คตง) ดาวน์โหลดเอกสาร
633
01 พ.ย. 2560
483 ประกาศผู้ชนะการเสนอรา จ้างเหมาผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
627
31 ต.ค. 2560
484 ประกาศผู้ชนะการเสนอรา จ้างเหมาผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
631
31 ต.ค. 2560
485 ประกาผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบรการผู้ช่วยซ่อมแซมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ, ดูแลบำรุงรักษาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
623
31 ต.ค. 2560
486 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
627
31 ต.ค. 2560
487 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการจัดงานประเพณีลากพระแข่งขันเรือยาววันออกพรรษา ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
637
02 ต.ค. 2560
488 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาทำป้าย ถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ รูปพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 และรูปพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
632
02 ต.ค. 2560
489 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรคและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้ไม้สักแกะลายมีกระจก และชุดโซฟาไม้สัก) ดาวน์โหลดเอกสาร
631
08 ก.ย. 2560
490 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ม.8 บ้านเกาะลางสาด ดาวน์โหลดเอกสาร
634
16 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| 49 |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79