ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.76-005 สายแหลมยูง-ควนเถี๊ยะ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
20 ม.ค. 2564
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง (ปรับปรุงบ่อขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
146
07 ม.ค. 2564
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ ถ. 76-012 สายโรางถ่าน-ปากหนองหาด หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
614
24 ธ.ค. 2563
44 ประกาศราคากลางโครงการบริหารจัดการการกำจัดขยะมูลฝอยของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
616
28 ต.ค. 2563
45 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
621
28 ต.ค. 2563
46 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
631
26 ต.ค. 2563
47 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
630
19 ต.ค. 2563
48 ประกาศรายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
05 ต.ค. 2563
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
02 ต.ค. 2563
50 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.76-006 สายศาลาแดง - สนามฟุตบอล หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
637
16 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79