ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
491 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร (ถังเก็บน้่ำ) ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
642
16 ส.ค. 2560
492 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
623
09 ส.ค. 2560
493 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
623
09 ส.ค. 2560
494 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ฯ สายวัดควนสูง– หัวสะพานด่านฝ้าย หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
631
08 ส.ค. 2560
495 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ฯสายสามแยกบ้านนางประนอม สวนจันทร์– บ้านนายบัญชา ลิบน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
637
08 ส.ค. 2560
496 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม (ถนนสายหัวสะพานพุทธฯหมู่ที่ 4 – ทุ่งพลี หมู่ที่ 3) ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
639
08 ส.ค. 2560
497 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม. รูปทรงถ้วยแชมเปญ ม.7ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
639
01 ส.ค. 2560
498 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดตรวจการจ้างโครงการบุกเบิกถนนจากหน้าเทศบาล - ควนมดคัน ม.8 ต.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
640
27 ก.ค. 2560
499 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.8 ต.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
635
24 ก.ค. 2560
500 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.6 บ้านวังขวาง ต.ฉวาง ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
653
19 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| 50 |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79