ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
501 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ่อขยะ หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
640
05 ก.ค. 2560
502 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างโครงการบุกเบิกถนนจากหน้าเทศบาล– ควนมดคัน หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
626
28 มิ.ย. 2560
503 ประกาศกำหนดตรวจรับพัสดุโครงการซื้อขายวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุสำนักงาน วัสดุการศึกษา สำหรับครูและเด็กเล็กของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดควนสูง ดาวน์โหลดเอกสาร
632
27 มิ.ย. 2560
504 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างโครงการบุกเบิกถนนจากหน้าเทศบาล- ควนมดคันหมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
630
14 มิ.ย. 2560
505 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเรือ - บ้านป้าแอบ (ต่อเนื่องจากถนนคอนกรีตเดิม) ม.7 ต.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
641
05 มิ.ย. 2560
506 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซ์้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุสำนักงาน วัสดุการศึกษา สำหรับครูและเด็กเล็กของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดควนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
646
29 พ.ค. 2560
507 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ฯ สายสามแยกบ้านนางประนอม สวนจันทร์ - บ้านนายบัญชา ลิบน้อย ม.6 ต.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
645
25 พ.ค. 2560
508 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ฯ สายวัดควนสูง - หัวสะพานด่านฝ้าย ม.8 ต.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
642
25 พ.ค. 2560
509 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซม (ถนนสายหัวสะพานพุทธฯ หมู่ที่ 4 – ทุ่งพลี ม.3) ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
639
25 พ.ค. 2560
510 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างโครงการถมหินคลุก (ถนนสายโคกไม้แดง) หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
628
22 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| 51 |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79