ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
511 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
629
15 พ.ค. 2560
512 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกโรงถ่าน ม.8 ต.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
643
01 พ.ค. 2560
513 ประกาศตรวจการจ้างโครงการบริหารจัดการกำจัดขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
658
10 เม.ย. 2560
514 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเรือ - บ้านป้าแอบ (ต่อเนื่องจากถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 7 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
642
28 มี.ค. 2560
515 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการถมหินคลุก (ถนนสายโคกไม้แดง) หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
642
28 มี.ค. 2560
516 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการบุกเบิกถนนจากหน้าเทศบาล – ควนมดคัน หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
646
28 มี.ค. 2560
517 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการบริหารจัดการกำจัดขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
652
21 มี.ค. 2560
518 ประกาศตรวจการจ้างโครงการถมหินคลุก (ถนนสายไสเทียม) หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
649
14 มี.ค. 2560
519 ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 7 บ้านควนเถี๊ยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
634
14 พ.ย. 2559
520 ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านวังขวาง ฯ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
627
14 พ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| 52 |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79