ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
521 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านนางหลี – บ้านนางนิตย์ หงษ์ทอง หมู่ที่ 3 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
650
28 มี.ค. 2559
522 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านหอถังสูง ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแซมเปญ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งกรวด ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
654
28 มี.ค. 2559
523 ตางรางแสดงวงเงินที่ได้รับและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสวนนายลอย – วังพอ หมู่ที่ 7 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
659
21 มี.ค. 2559
524 ตารางแสดงวงเงินงบประทาณที่ได้รับและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายสมศักดิ์ โสมล - บ้านนายพว่าง สวนจันทร์ ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
664
15 มี.ค. 2559
525 ประกาศริบหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
660
14 มี.ค. 2559
526 ตารางแสดงวงเงินงบผระมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (นมปิดภาคเรียนที่ 2/2558) ดาวน์โหลดเอกสาร
643
08 มี.ค. 2559
527 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกเกาะลังสาด-คอกช้าง ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
802
25 ก.พ. 2559
528 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านนางหลี-บ้านนางนิตย์ หงษ์ทอง ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
667
25 ก.พ. 2559
529 ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคอกช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
672
15 ก.พ. 2559
530 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
651
10 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| 53 |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79