ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
531 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างโครงการบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
709
04 ก.พ. 2559
532 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 4 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
649
04 ก.พ. 2559
533 ประกาศกำหนดวันตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายควนสูง – ควนมดคัน หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
661
28 ม.ค. 2559
534 ประกาศผลการเปิดซองจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดวังม่วง-บ้านแหลมยูง หมู่ที่ 5,7 ดาวน์โหลดเอกสาร
663
27 ม.ค. 2559
535 ประกาศผลการเปิดซองโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านหอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม. รูปทรงถ้วยแชมเปญ ดาวน์โหลดเอกสาร
664
26 ม.ค. 2559
536 ประกาศผลการเปิดซองจัดจ้างโครงการหมู่บ้านแบบรวมระบบผลิตอยู่ในชุดเดียวกันแบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก ดาวน์โหลดเอกสาร
667
26 ม.ค. 2559
537 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
645
15 ม.ค. 2559
538 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมคอสะพานคุดด้วน ดาวน์โหลดเอกสาร
674
13 ม.ค. 2559
539 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 4 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
667
08 ม.ค. 2559
540 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
649
30 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| 54 |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79