ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
541 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
669
14 ธ.ค. 2558
542 ประกาศกำหนดวันตรวจการจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
684
10 พ.ย. 2558
543 ประกาศแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามประกาศ คตง.) ดาวน์โหลดเอกสาร
668
15 ต.ค. 2558
544 ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ผด.2 ผด 5) ดาวน์โหลดเอกสาร
692
15 ต.ค. 2558
545 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
656
14 ต.ค. 2558
546 ประกาศกำหนดวันตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงถนนบริเวณบ่อขยะ ม.8 ต.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
687
23 ก.ย. 2558
547 ประกาศกำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อสื่การเรียนการสอนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
674
09 ก.ย. 2558
548 ประกาศผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคา โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุสำนักงาน วัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
684
14 ส.ค. 2558
549 ประกาศกำหนดวันตรวจการจ้างโครงการการจัดการจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดวังม่วง-บ้านแหลมยูง หมู่ที่ 5, 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
712
14 ส.ค. 2558
550 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
679
07 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| 55 |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79