ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
551 ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุสำนักงาน วัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
712
28 ก.ค. 2558
552 ตารางเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุสำนักงาน วัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
714
27 ก.ค. 2558
553 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
674
03 ก.ค. 2558
554 ประกาศกำหนดการตรวจการจ้างปรับปรุงบ่อขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
675
02 ก.ค. 2558
555 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
671
12 มิ.ย. 2558
556 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
680
11 พ.ค. 2558
557 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 /2558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
685
24 เม.ย. 2558
558 กำหนดราคากลางสอบราคาโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
709
20 เม.ย. 2558
559 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
668
16 เม.ย. 2558
560 ประกาศกำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองไซ หมู่ 8 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
693
19 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| 56 |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79