ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
561 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
671
10 มี.ค. 2558
562 ประกาศกำหนดวันตรวจการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายทุ่งพลี บริเวณโค้งบ้านผู้ใหญ่สำรวม เกตุสุรินทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
709
02 มี.ค. 2558
563 ประกาศกำหนดวันตรวจการจ้างโครงการบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
689
02 มี.ค. 2558
564 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองไซ หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
690
11 ก.พ. 2558
565 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
676
10 ก.พ. 2558
566 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองไซ หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
700
21 ม.ค. 2558
567 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองไซ หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
707
15 ม.ค. 2558
568 ประกาศการเปิดซองเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนที่เป็นดินลูงรังเดิมและหินคลุกเดิมภายในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง จำนวน 21 สาย โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
687
26 ธ.ค. 2557
569 เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนที่เป็นดินลูกรังเดิมและหินคลุกเดิมภายในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง จำนวน 21 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
683
19 ธ.ค. 2557
570 ประกาศกำหนดวันตรวจรับพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
696
18 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| 57 |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79