ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
571 ประกาศผลการเปิดซองเสนอราคาโครงการบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
746
18 ธ.ค. 2557
572 เปิดเผยราคากลางโครงการบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
700
09 ธ.ค. 2557
573 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
682
08 ธ.ค. 2557
574 ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางเพื่อใช้ในราชการของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
682
03 ธ.ค. 2557
575 ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางเพื่อใช้ในราชการของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
697
17 พ.ย. 2557
576 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
684
10 พ.ย. 2557
577 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเช่ารถส่วนกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
688
31 ต.ค. 2557
578 เปิดเผยราคากลางอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
682
31 ต.ค. 2557
579 ประกาศกำหนดวันตรวจรับพัสดุตามโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
695
10 ต.ค. 2557
580 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
699
06 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| 58 |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79