ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
581 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
693
06 ต.ค. 2557
582 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
668
06 ต.ค. 2557
583 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประมูลราคาซื้อรถยนต์บรรทุกนำดับเพลิง แบบเอนกประสงค์พร้อมระบบโฟมที่ปลายปื่นฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
713
08 ก.ย. 2557
584 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
667
08 ก.ย. 2557
585 ประกาศกำหนดวันตรวจรับพัสดุการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
705
15 ส.ค. 2557
586 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลชนิดขาว-ดำ ดาวน์โหลดเอกสาร
714
13 ส.ค. 2557
587 ประกาศซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบเอนกประสงค์พร้อมระบบโฟมที่ปลายปืน จำนวน 1 คัน โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
725
08 ส.ค. 2557
588 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
667
08 ส.ค. 2557
589 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนายสมพงษ์ บุญมาก หมู่ที่ 6 ตำบลฉวาง จดเขตหมู่ที่ 1 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
716
04 ส.ค. 2557
590 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
706
31 ก.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| 59 |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79