ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
03 ก.ย. 2563
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างราน ตัดตกแต่งกิ่งไม้ ตัดไม้ พร้อมนำไปทิ้ง ปรับสถานที่และเปลี่ยนกระเบื้ยง ดาวน์โหลดเอกสาร
652
18 ส.ค. 2563
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดมุ้งลวดประตู หน้าต่าง และช่องลม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
653
17 ส.ค. 2563
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกั้นระยะห่างป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
640
14 ส.ค. 2563
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
03 ส.ค. 2563
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมุ่ที่ 8 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
633
31 ก.ค. 2563
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนโคกไม้แดง-บ่อขยะ หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
634
31 ก.ค. 2563
58 ประกาศดำเนินการจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
654
29 ก.ค. 2563
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการรื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถมหินหลังท่อระบายน้ำ ถนนสายแหลมยูง-ควนเถี๊ยะ หมู่ที่ 7 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
640
29 ก.ค. 2563
60 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่องกำหนดวันตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.76-001 สายวัดวังม่วง - บ้านแหลมยูง หมู่ที่ 5 ตำบลฉวาง จำนวน 2 ช่วง พื้น ดาวน์โหลดเอกสาร
651
20 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79