ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
591 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมพงษ์ บุญมาก ม.6 ต.ฉวาง จดเขต ม. 1 ต.ไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
718
29 ก.ค. 2557
592 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
713
16 ก.ค. 2557
593 เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
706
15 ก.ค. 2557
594 การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลชนิด ขาว - ดำ ดาวน์โหลดเอกสาร
731
15 ก.ค. 2557
595 ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
683
15 ก.ค. 2557
596 ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลชนิดขาว - ดำ ดาวน์โหลดเอกสาร
701
15 ก.ค. 2557
597 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
691
10 ก.ค. 2557
598 ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังม่วง-แหลมยูง หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
708
09 ก.ค. 2557
599 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
683
06 มิ.ย. 2557
600 การเปิดเผยราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
702
02 มิ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| 60 |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79