ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
611 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
794
04 ก.ค. 2556
612 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
796
03 มิ.ย. 2556
613 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน ดาวน์โหลดเอกสาร
1043
20 พ.ค. 2556
614 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
931
10 พ.ค. 2556
615 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
814
07 พ.ค. 2556
616 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
825
02 เม.ย. 2556
617 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังม่วง-แหลมยูง บ้านคลองหลุน หมู่ที่ 5 เชื่อมบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
930
07 มี.ค. 2556
618 สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ดาวน์โหลดเอกสาร
921
05 มี.ค. 2556
619 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
803
05 มี.ค. 2556
620 ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิก (เครนสลิง) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
994
12 ก.พ. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| 62 |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79